Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krośniewicach został powołany uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Krośniewicachnr XV/43/76 z dnia 27 września 1976r. i rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 1977r. Siedzibą instytucji była wówczas świetlica miejska mieszcząca się przy ulicy Poznańskiej 2. Obecnie znajdują się w tym miejscu sale wystawowe Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego, jednakże z wejściem od strony placu Wolności. Funkcję pierwszego dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury pełniła Halina Prętkiewicz.

We wrześniu 1978 roku zawarta została umowa pomiędzy Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury. Dokument określał zasady wydzierżawienia sali widowiskowej wraz z przyległymi pomieszczeniami – był to hol i garderoba. Ośrodek Kultury otrzymał więc salę z prawdziwą sceną i zapleczem, gdzie można było zorganizować występy. 

23 sierpnia 1996r. uchwałą Rady Miejskiej powołano do życia Gminne Centrum Kultury w Krośniewicach. Instytucja w nowym kształcie scalała działające dotychczas osobno dwa podmioty – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną.

W roku 2007 Rada Miejska w Krośniewicach podjęła uchwałę, na mocy której jednostka kultury rozszerzyła swoją działalność o propozycje sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców. Efektem tej decyzji do struktury jednostki włączono stadion miejski i halę sportową. Nowo utworzona instytucja miała całościowo zająć się animacją czasu wolnego mieszkańców gminy.

Z dniem 1 stycznia 2008r. rozpoczęło swoją działalność Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach. Z dniem 1 marca 2012r. zmieniła się lokalizacja biura GCKSiR, które zostało przeniesione na ul. Łęczycką 19a, do budynku hali sportowej. W tym samym roku, po oddaniu do użytku nowo wybudowanego gimnazjum, do kompleksu szkolno- sportowego przeniesiono też Bibliotekę Publiczną w Krośniewicach, która znalazła lokum w skrzydle dawnego budynku LO, jednakże z wejściem od ul. Kwiatowej. 

W 2015r. zawarto porozumienie trójstronne pomiędzy Gminą Krośniewice, Ochotniczą Strażą Pożarną i GCKSiR, na mocy którego Ośrodek Kultury zmienił lokalizację – z ciasnego i zimnego budynku na stadionie miejskim przeniesiono go do użyczonych pomieszczeń OSP przy ul. Targowej 15. Ośrodek zyskał nazwę oraz hasło promocyjne: OSPa – Zarażamy kulturą! (dla zachowania tradycji straży oraz identyfikacji miejsca). Tak więc krośniewicka instytucja kultury wróciła do swojej dawnej lokalizacji i znów zyskała salę widowiskową ze sceną. 

Kolejnymi dyrektorami instytucji byli:

 • Halina Prętkiewicz (1977 – 1980)
 • Henryk Jóźwiak (1980 – 1987)
 • Jacek Grynkiewicz (1987 – 1988)
 • Arkadiusz Król (1988 – 1989)
 • Eugeniusz Kikosicki (1989 – 1996)
 • Janina Kucharska (1996 – 2005)
 • Eugeniusz Kikosicki (2005 – 2006 – pełniący obowiązki dyrektora)
 • Magdalena Konczarek (2006 – 2007)
 • Eugeniusz Kikosicki (2008 – 2013)
 • Małgorzata Smolczewska (2013 – pełniąca obowiązki dyrektora)
 • Małgorzata Przygodzka (2013 – 2022)
 • Rafał Tomczyk (obecnie)