UK Bookmakers

50. ROCZNICA ŚMIERCI GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA – UROCZYSTOŚCI PRZY POMNIKU

Justyna Szadkowska.

Przy pomniku gen. Władysława Andersa na skwerze miejskim w Krośniewicach zgromadzili się uczestnicy uroczystości odbywających się 11 września 2020r. Tam miało miejsce ostatnie spośród czterech wydarzeń tego dnia, zorganizowanych dla uczczenia 50. rocznicy śmierci gen. Władysława Andersa.

W uroczystości uczestniczyli Anna Maria Anders – córka Generała, ambasador RP w Rzymie, Tomasz Rzymkowski – poseł na Sejm RP, ppłk. Piotr Mitkowski reprezentujący Sztab Generalny WP, Dariusz Rogut – dyrektor Oddziału Łódzkiego IPN, płk. Krzysztof Jewgiejuk – przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, Aleksandra Dudkiewicz reprezentująca biuro senatora Przemysława Błaszczyka, Daniel Kowalik – starosta kutnowski, Tomasz Walczewski – członek zarządu Rady Powiatu Kutnowskiego, st. bryg. Marek Myszkowski – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, Jan Adam Dąbek – wójt gminy Prażmów, płk. Andrzej Furman i Bogdan Panek reprezentujący Stowarzyszenie Ułanów Karpackich, dyrektorzy miejscowych szkół i goście, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i firm zlokalizowanych na terenie gminy Krośniewice oraz przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych. Władze samorządowe Krośniewic reprezentowali burmistrz Katarzyna Erdman, przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kępisty oraz radni RM.

Współorganizatorem wydarzeń rocznicowych był Związek Oficerów Rezerwy RP. W uroczystości wzięła udział siedmioosobowa delegacja Związku z prezesem płk. Alfredem Kabatą na czele, a funkcję prowadzącego wydarzenie pełnił ppłk. Henryk Marciniak.

Patronat honorowy nad całością uroczystości sprawował Instytut Pamięci Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także wojewoda łódzki Adam Bocheński i marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Obchodom 50. rocznicy śmierci gen. Władysława Andersa towarzyszyła asysta kompanii honorowej Garnizonu Łęczyca. Dowódca kompanii kpt. Dariusz Gabryelczyk złożył meldunek o gotowości kompanii płk. Piotrowi Mitkowskiemu, wojskowemu komendantowi uzupełnień w Skierniewicach, reprezentującemu Sztab Generalny Wojska Polskiego. Następnie odbyło się podniesienie flagi państwowej na maszt, a Orkiestra Dęta z Krośniewic odegrała hymn państwowy.

Gości przybyłych na uroczystość powitała burmistrz Katarzyna Erdman, podkreślając znaczenie gen. Władysława Andersa dla Krośniewic i dumę mieszkańców z faktu, iż dowódca 2. Korpusu Polskiego i zwycięzca spod Monte Cassino przyszedł na świat właśnie tutaj.

Gości powitał również płk. Alfreda Kabata, prezesa Związku Oficerów Rezerwy RP (organizacja była współgospodarzem uroczystości), a następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie, którego tematyka dotyczyła zasług wojskowych Generała i jego dowódczych osiągnięć.

Następnie Anna Maria Anders w swoim wystąpieniu podziękowała krośniewiczanom za pamięć, za zorganizowanie uroczystości i w sposób bardzo ciepły opowiedziała o swojej relacji z ojcem, o dzieciństwie, o życiu w Anglii.

Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (z jego upoważnienia dyrektor generalny Andrzej Bida) nadesłał list okolicznościowy skierowany do uczestników uroczystości na ręce burmistrz Katarzyny Erdman. List odczytała Małgorzata Przygodzka.

Wydarzeniom rocznicowym towarzyszył konkurs plastyczny pn. ,,Generał Władysław Anders – człowiek i żołnierz”. Zorganizowało go Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego przy udziale Związku Oficerów Rezerwy RP. Dyrektor Ksenia Stasiak zaprezentowała laureatów konkursu – byli to następujący uczniowie: Natalia Nowak, Krzysztof Rączkowski, Kacper Skrzydlak, Marek Borkowski i Julia Kołodziejczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach oraz Natalia Szumińska ze Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem. Nagrody ufundowane przez Związek Oficerów Rezerwy RP oraz medale okolicznościowe i dyplomy wręczyli córka Generała, ambasador Anna Maria Anders, burmistrz Katarzyna Erdman i płk. Alfred Kabata.

Kolejny punkt programu uroczystości to inicjatywa Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Związek postanowił uhonorować ryngrafami i statuetkami swojej organizacji panią ambasador Annę Marię Anders, burmistrz Katarzynę Erdman i dyrektor GCKSiR Małgorzatę Przygodzką. Wręczenia dokonał płk. Alfred Kabata.

W programie obchodów z udziałem kompanii honorowej nie mogło zabraknąć apelu pamięci. Odczytał go ppor. Przemysław Prygiel, a następnie zabrzmiała salwa honorowa. Dopełnieniem tej części uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Władysława Andersa.

Wiązanki złożyły następujące delegacje:
    • Anna Maria Anders – córka Generała, ambasador RP w Rzymie w asyście Arkadiusza Urbana,
    • Tomasz Rzymkowski – poseł na Sejm RP,
    • Ppłk. Piotr Mitkowski – w imieniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
    • Aleksandra Dudkiewicz – w imieniu senatora Przemysława Błaszczyka,
    • Płk. Krzysztof Jewgiejuk – przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych,
    • Delegacja Garnizonu Łęczyca ,
    • Delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP,
    • Płk. Mirosław Kobryń – dowódca 5. pułku chemicznego w Tarnowskich Górach,
    • Dariusz Rogut – dyrektor IPN Oddział w Łodzi,
    • Delegacja Stowarzyszenia Ułanów Karpackich,
    • Delegacja Powiatu Kutnowskiego,
    • Delegacja Gminy Krośniewice,
    • Delegacja Rady Powiatu Piaseczyńskiego i Gminy Prażmów, 
    • Delegacja Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego, 
    • Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej,
    • Dariusz Bujalski – komendant Komisariatu Policji w Krośniewicach oraz St. Bryg. Marek Myszkowski – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie,
    • Delegacja Klubu Gazety Polskiej w Krośniewicach,
    • Delegacja Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośniewicach,
    • Delegacja Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem,
    • Delegacja Zespołu Szkół w Dąbrowicach,
    • Delegacja Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance,
    • Delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach,
    • Delegacja Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach.

Na tym zakończono oficjalną część uroczystości, toteż padła komenda dotycząca wyprowadzenie sztandaru i odmaszerowania kompanii honorowej, natomiast uczestnicy spotkania upamiętniającego 50. rocznicę śmierci gen. Władysława Andersa mogli wysłuchać koncertu przygotowanego specjalnie na tę okoliczność. Najpierw Alicja Zientalska zaśpiewała pieśń ,,Czerwone Maki na Monte Cassino”, a następnie Orkiestra Dęta z Krośniewic pod kierunkiem Romana Frontczaka wykonała cztery marsze wojskowe - ,,Partyzant”, ,,Victoria”, melodię z filmu ,,Most na rzece Kwai” i na koniec utwór pt. ,,Europa”. Konferansjerem tej części uroczystości był st. chor. Stefan Wyszyński, członek Związku Oficerów Rezerwy RP.

Uroczystość była piękna i godna. Uczestnicy – goście i mieszkańcy chwalili sposób przygotowania i organizację, co GCKSiR w Krośniewicach jako lokalny podmiot zajmujący się przygotowaniem wydarzeń rocznicowych, poczytuje sobie jako zaszczyt i powód do dumy.

Serdecznie dziękujemy

Pani Ambasador Annie Marii Anders – córce gen. Władysława Andersa

oraz wszystkim uczestnikom uroczystości – Gościom i Mieszkańcom,

Współrealizatorom przedsięwzięcia,

oraz Garnizonowi Łęczyca

za udział w wydarzeniach

upamiętniających 50. rocznicę śmierci Generała.

Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy Państwa gościć
i przekonani, że pamięć o dowódcy 2. Korpusu Polskiego
może być kultywowana m.in. dzięki takim spotkaniom,

które budzą dumę,

inspirują do rozmowy i skłaniają do refleksji
nad drogami i formami polskiego patriotyzmu.

GCKSiR w Krośniewicach

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

PARTNERZY:

 herb-krosniewice logo leiber 
 zuk  sm
 expom  BANK-SPOLDZIELCZY
 muks  

Szybki kontakt:

Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach

ul. Łęczycka 19a 
99-340 Krośniewice
tel./fax: 24 252-51-09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

All CMS Templates - Click Here