UK Bookmakers

Dożynki Gminno- Parafialne w Krośniewicach 2019

Administrator.

 DSC0342W sobotę, 24 sierpnia odbyły się dożynki Gminno- Parafialne w Krośniewicach. Święto Plonów służy wyrażeniu wdzięczności – rolnicy dziękują Bogu, a społeczność – rolnikom za plony, za wyprodukowaną żywność, za surowce dla przemysłu. Jest to też dzień integrujący mieszkańców polskich gmin. Tegoroczne lato, podobnie jak poprzednie, było upalne, susza zniszczyła wiele upraw. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na ciężką pracę mieszkańców wsi, która mimo starań, zaangażowania, trudu nie zawsze przynosi spodziewane owoce. Dożynkowy dzień był taki jak całe lato – słoneczny i gorący, a organizatorzy święta – Urząd Miejski w Krośniewicach, Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji dołożyli wszelkich starań, aby uroczystość miała godną oprawę.

Funkcję gospodarzy pełnili burmistrz Katarzyna Erdman, przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Kępisty oraz ksiądz proboszcz Tomasz Jackowski, natomiast godność starostów piastowali państwo Elżbieta Kacprzak – sołtys wsi Suchodoły od 8 kadencji i członek rady powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Marcel Wronkowski – nowo wybrany sołtys Zalesia.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele o godz. 14.00. Msza dożynkowa została odprawiona przez księży proboszczów dwóch parafii z terenu gminy Krośniewice – ks. dziekana Tomasza Jackowskiego (parafia Krośniewice) i ks. Krzysztofa Kuśmirka (parafia Nowe). Do świątyni przyniesiono 11 pięknych wieńców i koszy wypełnionych płodami ziemi – przygotowały je sołectwa Wola Nowska, Kajew, Teresin, Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo, Witów, Kopy, Zalesie i Pniewo (w granicach administracyjnych parafii, gmina Chodów), a także nowo utworzone Koło Gospodyń Wiejskich w Wychnach i Koło Gospodyń Wiejskich Nowe Jankowice. Wieńce zostały wykonane z wielką starannością, z zaangażowaniem, miały piękną, bogatą w symbole formę. Mieszkańców Krośniewic reprezentowali radni Rady Miejskiej – Mariola Łukomska i Andrzej Bonawenturczak, którzy przynieśli do świątyni kosz wypełniony płodami z działek i ogrodów.

W czasie liturgii poświęcono chleb, ziarno i wieńce, a na zakończenie zebrani podzielili się chlebem, jak nakazuje tradycja. Gospodarze dożynek – burmistrz Katarzyna Erdman i ksiądz proboszcz Tomasz Jackowski podziękowali rolnikom za ich trud, a także za przygotowanie dożynkowej uroczystości, która podkreślała znaczenie rolniczej pracy. Starościna Elżbieta Kacprzak podziękowała w imieniu rolników – za odprawienie Mszy św. i wspólną modlitwę, za międzysąsiedzką współpracę przy zbieraniu plonów, za przygotowanie uroczystości. Oprawą muzyczną liturgii zajął się chór A’cappella pod kierunkiem Aleksandry Kołodziejskiej. Dziewczęta należące do grupy teatralnej GCKSiR pod opieką Justyny Szadkowskiej asystowały w czasie obrzędów w kościele i na placu dożynkowym, a kapela Krośniewiacy przygrywała, gdy delegacje sołectw wkraczały do kościoła i potem, gdy wraz z gospodarzami i starostami maszerowały na plac dożynkowy. Czoło dożynkowego korowodu w tym roku tętniło barwami i młodością, bowiem tuż za muzykami z Krośniewic kroczyli członkowie Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny – dzieci i młodzież w strojach regionalnych.

Teren rekreacyjny przy ulicy Kwiatowej stał się miejscem, gdzie zorganizowano dożynkowe świętowanie. Tam również odbyła się prezentacja wieńców, podzielono się chlebem, a burmistrz Katarzyna Erdman powitała uczestników uroczystości i skierowała do rolników słowa podziękowań. W gronie zaproszonych gości byli m.in. senator Przemysław Błaszczyk, poseł Marek Matuszewski, członek zarządu Województwa Łódzkiego Zbigniew Linkowski, wicestarosta kutnowski Marek Jędrzejczak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego Tomasz Marciniak, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kutno Ewa Rzymkowska. W wypowiedziach zawierano słowa podziękowań dla rolników, szacunku dla ich pracy, życzenia lepszych plonów w kolejnych sezonach. Wręczono też granty pochodzące z funduszy Urzędu Marszałkowskiego – na zakupienie wyposażenia hali sportowej w Krośniewicach (trybuny, piłkochwyty, siatki grodzące) oraz dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Krośniewicach i w Nowem. Ponadto krośniewicka OSP otrzymała torbę ratowniczą ufundowaną przez łódzki oddział KRUS.

Występy na dożynkowej scenie miały różnorodny charakter pod względem stylu. Zainicjował je Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny, który przedstawił ,,Suitę krakowską”. Młodzi szczawiniacy zaprezentowali program wokalno- taneczny kultywujący tradycje folklorystyczne, złożony z tańców i dawnych pieśni – zgodnie z charakterem wydarzenia. Następnie na scenie pojawili się Krośniewiacy. Tym razem kapela zabrała publiczność do świata folkloru miejskiego, a kolejny wykonawca – DJ Andreas zaprezentował piosenki w stylistyce disco polo. Polski Zespół Muzyki i Tańca Cygańskiego „Cztery Struny Skrzypiec” zachwycił publiczność nie tylko muzyką, ale również sceniczną energią i barwnymi strojami. Orkiestra Dęta z Krośniewic pod kierunkiem Romana Frątczaka zaproponowała odbiorcom muzykę taneczną i piękne popowe melodie, a przy rytmicznych utworach Ewy Olczak i coverach zagranych przez Rocco Band uczestnicy tańczyli do północy.

Wiele atrakcji przygotowano dla dzieci. Plac zabaw dostępny był nieodpłatnie do godz. 20.00. Ponadto swoje propozycje zabaw i konkursów oferowało stoisko łódzkiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Watą cukrową i popcornem częstowali pracownicy Starostwa Powiatowego w Kutnie. Dzieci i dorośli mogli skorzystać z możliwości udziału w warsztatach garncarstwa i wikliniarstwa, poznać dawniejsze metody wytwarzania naczyń i wyrobów z wikliny wykorzystywanych w gospodarstwach domowych nie tylko na wsi, ale też w mieście. Instruktorzy Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji przeprowadzili konkursy, a zwycięzcy odchodzili z nagrodami – był to sprzęt AGD, akcesoria ogrodnicze, przedmioty przydatne w urządzaniu domu i inne, pozyskane dzięki życzliwości właścicieli miejscowych sklepów, zakładów usługowych i firm.

Dożynki to również czas degustacji, częstowania – wszystko po to, by ten wyjątkowy dla rolniczej gminy dzień był jak najbardziej radosny i zwracał uwagę na produkcję, która jest prowadzona właśnie tutaj. Stoiska oferujące produkty miejscowych firm – Piekarni Jeziorscy i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej – Proszkowni Mleka w Krośniewicach proponowały degustację lokalnych przysmaków. Mieszkanki sołectwa Witów przygotowały pyszne ciasta, prezentując tym samym swój kunszt gospodyń domowych. Hasło ,,Polska smakuje”, pod którym KOWR promuje żywność produkowaną w Polsce (w tym pyszne polskie jabłka), zachęcało do konsumpcji, ale wydaje się, że nikogo nie trzeba było przekonywać o jego słuszności. Uczestnicy dożynek chętnie częstowali się chlebem ze smalcem czy z pastą twarogową, w mig zniknęły także ciasta upieczone przez witowianki.

Warto też wspomnieć o wystawach towarzyszących dożynkom. Firma Expom sp. z o.o. zaprezentowała sprzęt rolniczy – zgodnie z tematyką święta – w tym maszyny produkowane w krośniewickiej firmie. Sołectwo Kajew zainicjowało wystawę motocykli, którą przygotował mieszkaniec wsi Piotr Szynkiewicz.

Sołectwo Witów w swoim namiocie – oprócz wspomnianego poczęstunku – zaprezentowało wystawę rękodzieła wykonanego różnymi technikami przez utalentowane mieszkanki – Katarzynę Łuczak i Justynę Szadkowską. Natomiast na dawnej stacji Krośniewickiej Kolei Dojazdowej Towarzystwo Kolei Wąskotorowych zorganizowało dzień otwarty. Można było obejrzeć tabor czy wziąć udział w przejażdżce drezyną. Organizatorzy przygotowali także wystawę modeli kolejowych i oferowali atrakcje dla dzieci.

Dożynki dworskie obchodzono już od końca XVI wieku, a od końca wieku XIX zakończenie żniw świętowano także w bogatych gospodarstwach chłopskich. Dożynki gminne, parafialne, prezydenckie zaczęto organizować po odzyskaniu niepodległości. Tradycja świętowania w tych społecznościach jest niewątpliwie zdobyczą okresu międzywojennego. Warto kultywować ten zwyczaj jako ważny element tożsamości kulturowej nie tylko mieszkańców polskiej wsi, ale Polaków w ogóle, zwłaszcza że świat jako globalna wioska – paradoksalnie – zaciera różnice między wsią i miastem, niweluje wszelkie odrębności między społecznościami, między narodami.

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach serdecznie dziękuje:

 • Pani Burmistrz Katarzynie Erdman, księdzu Proboszczowi Tomaszowi Jackowskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej Sławomirowi Kępistemu za sprawowanie funkcji gospodarzy dożynek;
 • Państwu Elżbiecie Kacprzak i Marcelowi Wronkowskiemu za pełnienie godności Starostów, za okazaną pomoc i współpracę;
 • Księżom Tomaszowi Jackowskiemu i Krzysztofowi Kuśmirkowi – za odprawienie dożynkowej Mszy św.; 
 • Twórcom wieńców i delegacjom, które przyniosły je na dożynki:

-       z sołectwa Wola Nowska

wykonawcom wieńca – Zofii Urbańskiej, Joannie Wyrzykowskiej, Halinie Smolczewskiej, Katarzynie Majkowskiej, Grażynie Feliniak, Jolancie Walczak, Mirosławie i Henrykowi Starzyńskim, Agnieszce Antczak
oraz delegacji, która przyniosła wieniec: Jolancie Walczak, Grażynie Feliniak, Agnieszce Antczak i Andrzejowi Walczakowi;

-       z sołectwa Kajew

wykonawczyni wieńca Grażynie Koczaskiej, która przygotowała go z pomocą mieszkańców 
oraz delegacji, która przyniosła wieniec – Janinie Górskiej, Helenie Wiśniewskiej, Izabeli Stokfisz, Lilianie Więckowskiej oraz druhom OSP;

-       z sołectwa Teresin

paniom Jadwidze Koczaskiej i Irenie Fus, które przygotowały i przyniosły wieniec;

-       z sołectw Szubsk Duży i Szubsk Towarzystwo:

wykonawczyniom wieńca – Grażynie Stefaniak, Dorocie Szczepańskiej, Dionizie Bartniak, Dorocie Grygorczewicz, Annie Zachmac, Elżbiecie Grygorczewicz, Agnieszce Pieniążek, Pawłowi Łuczakowi 
oraz delegacji, która przyniosła wieniec – Grażynie Stefaniak, Marioli Łuczak, Annie Zachmac, Zdzisławie Marczak;

-       Kołu Gospodyń Wiejskich w Wychnach

którego członkinie wykonały wieniec 
oraz delegacji, która go przyniosła – Janinie Borkowskiej, Barbarze Strębskiej, Czesławie Życińskiej, Jadwidze Trocińskiej;

-       z sołectwa Witów

rodzinie państwa Szadkowskich – wykonawcom wieńca 
oraz państwu Justynie Konopińskiej i Dawidowi Nowakowi, którzy go przynieśli;

-       z sołectwa Kopy

wykonawczyniom wieńca – paniom Alinie Kucharskiej, Renacie Błaszczyk, Krystynie Sipińskiej i Iwonie Rytczak  
oraz paniom Iwonie Rytczak i Alinie Kucharskiej, które wieniec przyniosły;

-       Kołu Gospodyń Wiejskich Nowe Jankowice 

wykonawczyniom wieńca – paniom Elżbiecie Pichalak, Stanisławie Starzyńskiej, Mirosławie Gralak, Annie Gralak, Małgorzacie Jaworskiej 
oraz delegacji – paniom Elżbiecie Pichalak i Mirosławie Gralak;

-       z sołectwa Zalesie

wykonawczyniom wieńca – Magdalenie Wronkowskiej, Monice Wójkowskiej, Natalii Stock, Izabeli Gryglewskiej- Bieleckiej 
oraz delegacji – Magdalenie Wronkowskiej i Monice Wójkowskiej;

-  sołectwu Pniewo – za przygotowanie kosza wypełnionego płodami i przyniesienie go do świątyni;

reprezentantom mieszkańców Krośniewic – państwu radnym Marioli Łukomskiej i Andrzejowi Bonawenturczakowi;

 • Osobom w różny sposób wspierającym działania pracowników GCKSiR przygotowujących dożynkowe dekoracje – państwu:

-       Sławomirowi Kępistemu,

-       Elżbiecie Kacprzak,

-       Dariusz Darmasikowi,

-       Bogumile Lasocie,

-       Krzysztofowi Trzeciakowi,

-       Zbigniewowi Szadkowskiemu,

-       Markowi Szadkowskiemu,

-       Ewie Stolarczyk,

-       Mirosławie Nowak;

 • Artystom amatorom, którzy uświetnili uroczystości dożynkowe:

-       Chórowi A’cappella,

-       Kapeli Krośniewiacy,

-       Grupie teatralnej ,,Na przekór”,

-       Orkiestrze Dętej z Krośniewic;

 • Sponsorom – za przekazanie wpłat finansowych:

-       Zakładowi Usług Komunalnych w Krośniewicach,

-       Firmie Leiber sp. z o.o., 

-       Bankowi Spółdzielczemu w Krośniewicach,

-       Gospodarstwu Rolnemu w Skłótach,

-       Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej ,,Przyszłość” w Krośniewicach,

-       Krajowej Spółce Cukrowej z siedzibą w Toruniu,

-       Firmie Inter Broker sp. z o.o. Toruń,

-       Firmie Handlowo- Usługowej ,,Błaszczyk”,

-       Firmie Expom sp. z o. o. Krośniewice,

-       Mieszalni Pasz Gabriela Jankowska Krośniewice;

 • Osobom prywatnym – panu Wojciechowi Walczewskiemu i ofiarodawczyni, która chciała pozostać anonimowa;
 • Sponsorom rzeczowym – następującym sklepom, firmom i instytucjom:

-       Piekarni Jeziorscy w Krośniewicach,

-       Sklepowi NeoPunkt w Krośniewicach,

-       Firmie Hurt-Pap Kutno,

-       Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej – Proszkowni Mleka
w Krośniewicach,

-       Firmie Handlowo - Usługowej Dekorama – Piotr Paużewicz,

-       Sklepowi Ogrodniczemu KAMAM,

-       Sklepowi Wielobranżowemu ,,Tosia”,

-       Sklepowi Odzieżowemu Marek Dąbrowicz,

-       Sklepowi Wielobranżowemu Hurt- Detal Waldemar Mieczkowski,

-       Karolinie Szadkowskiej – właścicielce Studia Urody,

-       Przedsiębiorstwu Handlowo- Usługowemu ,,Sylvan”;

 • Firmom i instytucjom wspierającym tegoroczne dożynki:

-       Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa Oddział w Łodzi,

-       Starostwu Powiatowemu w Kutnie,

-       Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,

-       Firmie CareWork, która patronowała konkursom prowadzonym
przez instruktorów GCKSiR,

-       Akademii Piłkarskiej Reissa w Krośniewicach;

 • Organizatorom dożynkowych wystaw

-      Firmie Expom sp. z o.o. - za ekspozycję sprzętu rolniczego,

-    Firmie Szyna-Moto - za prezentację motocykli;

 • Firmom, instytucjom komunalnym, organizacjom i osobom,
  które udzieliły pomocy rzeczowej lub wsparcia osobowego:

-       Burmistrzowi Krośniewic,

-       Pracownikom Urzędu Miejskiego w Krośniewicach,

-       Straży Miejskiej w Kutnie,

-       Strażakom OSP w Krośniewicach,

-       Policjantom z Komisariatu Policji w Krośniewicach,

-       Pracownikom Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach,

-       Pracownikom Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach,

-       Mieszkańcom Witowa

oraz Arturowi i Bartkowi, którzy – jak to wolontariusze – pomagali  w pracy kierowani dobrym sercem i sympatią do GCKSiR, a także najmłodszemu Frankowi, który starał się rozwiązywać najtrudniejsze problemy związane z montażem dekoracji.

Serdeczne podziękowania GCKSiR składa wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do przygotowania Dożynek Gminno- Parafialnych w Krośniewicach. Dzięki Państwa pomocy doroczne Święto Plonów zyskało godną oprawę, uwydatniło codzienny rolniczy trud i stworzyło szansę zintegrowania się społeczności naszej gminy.

                                                                                       Małgorzata Przygodzka

google round logo  zdjęcia
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

PARTNERZY:

 herb-krosniewice logo leiber 
 zuk  sm
 expom  BANK-SPOLDZIELCZY
 muks  

Szybki kontakt:

Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach

ul. Łęczycka 19a 
99-340 Krośniewice
tel./fax: 24 252-51-09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

All CMS Templates - Click Here