UK Bookmakers

Historia GCKSiR

Administrator.

Historia GCKSiR

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krośniewicach został powołany uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Krośniewicachnr XV/43/76 z dnia 27 września 1976r. i rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 1977r. Siedzibą instytucji była wówczas świetlica miejska mieszcząca się przy ulicy Poznańskiej 2. Obecnie znajdują się w tym miejscu sale wystawowe Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego, jednakże z wejściem od strony placu Wolności.

M-GOK działał na zasadzie zakładu budżetowego, a jego zadaniem było ,,wspieranie inicjatyw w kierunku rozwoju placówek kulturalno-oświatowych w mieście i na wsi” – jak głosił pt. 2 § 4 wspomnianej uchwały. Przewodniczącym Rady Narodowej Miasta i Gminy Krośniewice, który podpisał uchwałę, był Zdzisław Osiewicz. Naczelnikiem Miasta i Gminy w tym czasie był Jan Tomczak, natomiast funkcję pierwszego dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury pełniła Halina Prętkiewicz.

Dwa lata później od czasu podjęcia wspomnianej uchwały (20 września 1978r.) zawarta została umowa pomiędzy Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury. Dokument określał zasady wydzierżawienia sali widowiskowej wraz z przyległymi pomieszczeniami – był to hol i garderoba. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Ośrodek Kultury otrzymał więc salę z prawdziwą sceną i zapleczem, gdzie można było zorganizować występy.

Następnym w kolejności dyrektorem M-GOK został Henryk Jóźwiak, a powołał go na to stanowisko w 1980r. naczelnik Ryszard Godula. Był to dobry okres w działalności ośrodka kultury. Powstała kapela ludowa i chór żeński. Ośrodek dotowany z funduszy wojewódzkich miał pieniądze, co owocowało dużą ilością sprowadzanych artystów estradowych oraz modernizacją i rozbudową posiadanej bazy.

Od1 września 1987r. ośrodkiem kierował Jacek Grynkiewicz, a naczelnikiem był wówczas Henryk Ociepa. Kadencja dyrektora Grynkiewicza była krótka i skończyła się pod koniec roku 1988. Na początku roku 1989 Prezydium Rady Narodowej w Krośniewicach ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Do konkursu przystąpiło pięć osób, a zwyciężył Arkadiusz Król.

Niedługo później, bo już 10 października 1989r. na dyrektora M-GOK powołany został Eugeniusz Kikosicki. Przełom ustrojowy, który nastąpił w kraju po roku 1989, nie był łatwym czasem dla kultury w całej Polsce. Rozpoczął się okres reformowania, a dla jednostek kultury w gminach oznaczał on duże ograniczenia lub wręcz likwidację. M-GOK w Krośniewicach pozostał, jednak nastąpiły zwolnienia pracowników.

W lutym 1996r. decyzją Zarządu Gminy, na czele którego stał burmistrz Lech Zagórowski, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury został przeniesiony do obiektu na stadionie miejskim (ul. Kolejowa 21), czyli do budynku Klubu Sportowego „Krośniewianka”.

23 sierpnia 1996r. uchwałą Rady Miejskiej Nr 165/XXX/96 powołano do życia Gminne Centrum Kultury w Krośniewicach. Instytucja w nowym kształcie scalała działające dotychczas osobno dwa podmioty – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Na dyrektora GCK w Krośniewicach powołano Janinę Kucharską, która kierowała jednostką do 30 listopada 2005roku. W listopadzie 2003 r. powstał Chór Seniorów ,,Młodzi Duchem”.

W 2004 roku Ośrodek Kultury został podpalony, co wstrzymało jego rozwój na kilka miesięcy. Po zakończeniu remontu pomieszczeń, wraz z początkiem roku szkolnego i kulturalnego, rozpoczął on swoją działalność, przedstawiając nową ofertę programową.

Od 1 grudnia 2005 r. do 30 czerwca 2006 obowiązki dyrektora pełnił Eugeniusz Kikosicki.

Decyzją burmistrza Krośniewic Bogumiła Marciniaka z 27 czerwca 2005r. dyrektorem GCK została Magdalena Konczarek. Jeszcze tego samego roku w ofercie znalazły się stałe zajęcia teatralne i taneczne – te początkowo w formie warsztatowej, a następnie (w związku z dużym zainteresowaniem młodych odbiorców) weszły do kalendarza jako zajęcia prowadzone co tydzień. Jesienią 2016 r. powstał chór A'cappella.

W roku 2007 Rada Miejska w Krośniewicach podjęła uchwałę, na mocy której jednostka kultury rozszerzyła swoją działalność o propozycje sportowe i rekreacyjne dla mieszkańców. Efektem tej decyzji do struktury GCKSiR włączono stadion miejski i halę sportową. Nowo utworzona instytucja miała całościowo zająć się animacją czasu wolnego mieszkańców gminy.

30 listopada 2007r. Magdalena Konczarek złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Z dniem 1 stycznia 2008r. rozpoczęło swoją działalność Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach. Burmistrz Krośniewic Julianna Barbara Herman powołała na stanowisko dyrektora Eugeniusza Kikosickiego. Rok później, od 1 stycznia 2009r. do struktury instytucji włączono ,,Andersówkę”. Z dniem 1 marca 2012r. zmieniła się lokalizacja biura GCKSiR, które zostało przeniesione na ul. Łęczycką 19a, do budynku hali sportowej. W tym samym roku, po oddaniu do użytku nowo wybudowanego gimnazjum, do kompleksu szkolno- sportowego przeniesiono też Bibliotekę Publiczną w Krośniewicach, która znalazła lokum w skrzydle dawnego budynku LO, jednakże z wejściem od ul. Kwiatowej. Jesienią 2010 r. rozpoczęły się pierwsze indywidualne lekcje gry na instrumentach dętych, stanowiące preludium do powstania Młodzieżowej Orkiestry Dętej – utworzenie zespołu nastąpiło w 2012r.

Eugeniusz Kikosicki zmarł w lutym 2013r. Wówczas obowiązki dyrektora przejęła Małgorzata Smolczewska.

W maju 2013r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora GCKSiR, do którego przystąpiło 6 kandydatów. W wyniku jego rozstrzygnięcia 1 czerwca tegoż roku funkcję dyrektora zaczęła pełnić Małgorzata Przygodzka. Wówczas do oferty instytucji włączono zajęcia teatralne dla osób dorosłych, a wkrótce rozpoczęły też pracę sekcje tai-chi i zumby. Później, wraz z nowym rokiem kulturalnym (2015) ruszyły zajęcia Dziecięcej Grupy Wokalnej i sekcji tanecznej No Name Kids, która zajęła się stylem breakdance i hip-hop (po rezygnacji instruktora tańca towarzyskiego z dalszej współpracy).

W 2015r. zawarto porozumienie trójstronne pomiędzy Gminą Krośniewice, Ochotniczą Strażą Pożarną i GCKSiR, na mocy którego Ośrodek Kultury zmienił lokalizację – z ciasnego i zimnego budynku na stadionie miejskim przeniesiono go do użyczonych pomieszczeń OSP przy ul. Targowej 15. Ośrodek zyskał następującą nazwę oraz hasło promocyjne: OSPa – Zarażamy kulturą! (dla zachowania tradycji straży oraz identyfikacji miejsca). Opracowano też logotyp. Tak więc krośniewicka instytucja kultury wróciła do swojej dawnej lokalizacji i znów zyskała salę widowiskową ze sceną, choć nie poprawiło to warunków lokalowych w pozostałym zakresie działalności – nadal dotkliwie odczuwany jest brak pomieszczeń merytorycznych i magazynowych. Scena nie była remontowana od początku istnienia obiektu, czyli od 1962r., wymagała więc modernizacji – wymieniona została instalacja elektryczna, zamontowano nową podłogę, zakupiono okotarowanie. Remont przeprowadzono także w pomieszczeniach instruktorskich i w dawnej kuchni, w której urządzono świetlicę (zarazem salę prób dla zespołów), rozpoczęto proces dostosowywania budynku do wymogów p. poż. Kolejne prace zostały wykonane w 2017 r. – był to remont sufitu w sali widowiskowej, a w 2018r. z pozyskanych przez OSP środków dokończono prace mające na celu poprawę stanu obiektu pod względem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz dokonano wymiany instalacji grzewczej. W 2017r. zamontowano również rolety zewnętrzne, dzięki którym nastąpiła poprawa warunków pracy ze względu na możliwość zaciemnienia sali w dowolnej chwili. Natomiast w 2016r. instytucja złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki. W wyniku pozytywnego dla GCKSiR rozstrzygnięcia konkursu przeprowadzono remont hali sportowej – wymieniono oświetlenie halogenowe na ledowe, zainstalowano dodatkową nagrzewnicę, zamontowano konstrukcję legarową podłogi, a na niej nową nawierzchnię, dzięki czemu diametralnie poprawiły się warunki uprawiania sportu.

GCKSiR stara się zapewnić mieszkańcom jak najlepszą ofertę, aby każdy, kto zechce rozwijać swój talent, doskonalić sprawność fizyczną, spędzić czas wspólnie z innymi lub włączyć się w działania animacyjne, znalazł dla siebie odpowiednie miejsce i dogodną formę aktywności. Ludzie stanowią największą wartość tego miejsca, są jego skarbem, toteż GCKSiR działania animacyjne traktuje jako swoistą misję. Dzięki temu krośniewickie perły i diamenty można podziwiać na scenie i cieszyć się ich blaskiem.

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

PARTNERZY:

 herb-krosniewice logo leiber 
 zuk  sm
 expom  BANK-SPOLDZIELCZY
 muks  

Szybki kontakt:

Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach

ul. Łęczycka 19a 
99-340 Krośniewice
tel./fax: 24 252-51-09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

All CMS Templates - Click Here