UK Bookmakers

Ośrodek Kultury w Krośniewicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krośniewicach powołany został uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Krośniewicach nr XV/43/76 z dnia 27 września 1976 i rozpoczął swoią egzystencję w dniu 1 stycznia 1977 roku.

Siedzibą ówczesnego Ośrodka Kultury była świetlica miejska mieszcząca się przy ulicy Poznańskiej 2.

Obecnie znajdują się w tym miejscu sale wystawowe Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego, ale wyjście do nich jest od Placu Wolności.

M-GOK działał na zasadzie zakładu budżetowego, a jego zadaniem było "Rozwijanie inicjatywy w kierunku rozwoju placówek kulturalno-oświatowych w mieście i na wsi" jak głosił pt. 2 § 4 niniejszej uchwały. Przewodniczącym Rady Narodowej Miasta i Gminy Krośniewice, który podpisał tą uchwałę był Zdzisław Osiewicz. Naczelnikiem Miasta i Gminy w tym czasie był Jan Tomczak, natomiast pierwszym dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodk Kultury była Pani Halina Prętkiewicz.

Dwa lata później (20 września 1978 roku) od podjęcia uchwały powołującej M-GOK, zawarta została umowa pomiędzy Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach reprezentowanym przez

Józefa Szymczaka – Prezesa Zarządu OSP,

Henryka Słomczewskiego – Naczelnika OSP,

Mariana Pieluszkowskiego – Skarbnika OSP,

Stanisława Antczaka –gospodarza OSP,

Antoniego Zapędowskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP,

a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krośniewicach o dzierżawę sali widowiskowej wraz z przyległymi pomieszczeniami „jak: ... hol i garderoba na czas nieokreślony”. Ośrodek kultury otrzymał więc salę, gdzie można było zorganizować występy z prawdziwą sceną i zapleczem.

Następnym w kolejności dyrektorem M-GOK został Pan Henryk Jóźwiak, a powołał go na to stanowisko w 1980 roku Naczelnik Miasta i Gminy w Krośniewicach Ryszard Godula. Był to dobry okres w działalności ośrodka kultury. Powstała Kapela Ludowa i chór żeński. Ośrodek dotowany z funduszy wojewódzkich miał pieniądze, co owocowało dużą ilością sprowadzanych artystów estradowych oraz modernizacją i rozbudową posiadanej bazy.

Od 1 września 1987 roku ośrodkiem kieruje Pan Jacek Grynkiewicz. W obecnym czasie Naczelnikiem Miasta i Gminy jest Henryk Ociepa. Kadencja dyrektora Grynkiewicza była krótka i skończyła się pod koniec roku 1988. Na początku roku 1989 Prezydium Rady Narodowej w Krośniewicach ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Do konkursu przystąpiło pięć osób. Dyrektorem został Pan Arkadiusz Król.

Jednak po niedługim okresie bo już 10 października 1989 roku na dyrektora M-GOK powołany został Eugeniusz Kikosicki. Przełom ustrojowy jaki nastąpił w kraju po 1989 roku, nie był łatwy dla kultury w całej Polsce. Rozpoczął się okres reformowania, a dla jednostek kulturalnych w gminach oznaczał on duże ograniczenia lub wręcz likwidację. M-GOK w Krośniewicach pozostał, jednak nastąpiły zwolnienia.

W lutym 1996 roku decyzją Zarządy Gminy, na czele, którego stał Burmistrz Lech Zagórowski, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury został przeniesiony do obecnej siedziby, czyli do budynku Klubu Sportowego „Krośniewianka”, na stadionie przy ulicy Kolejowej 21.

23 sierpnia 1996 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr 165/XXX/96 powołano do życia Gminne Centrum Kultury w Krośniewicach. GCK integrowało działające dotychczas osobno: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną.

Na Dyrektora GCK w Krośniewicach powołano Panią Janinę Kucharską, która kierowała jednostką do dnia 30 listopada 2005 roku.

W 2004 roku Ośrodek Kultury został podpalony, co wstrzymało jego rozwój na kilka miesięcy. Po odnowieniu pomieszczeń z nowym rokiem szkolnym rozpoczął swoją działalność przedstawiając nową ofertę programową.

Od 1 grudnia 2005 roku do 30 czerwca 2006 obowiązki dyrektora pełnił Pan Eugeniusz Kikosicki.

Decyzją Burmistrza Krośniewic Pana Bogumiła Marciniaka z dnia 27 czerwca 2006 r. Dyrektorem GCK została mianowana Pani Magdalena Konczarek, która wcześniej pełniła obowiązki Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Berlinga w Krośniewicach.

W roku 2007 Rada Miejska w Krośniewicach podejmuje uchwałę, na mocy której jednostka kultury rozszerza swoją działalność. 30 listopada 2007 r. Pani Magdalena Konczarek składa rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Z dniem 1 stycznia 2008 r. rozpoczyna swoją działalność przekształcona instytucja kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach. Burmistrz Krośniewic Pani Julianna Barbara Herman powołuje na Dyrektora Pana Eugeniusza Kikosickiego.

Obecnie w skład GCKSiR wchodzi: Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, hala sportowa, Stadion Miejski oraz Gminne Centrum Informacji.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

PARTNERZY:

 herb-krosniewice logo leiber 
 zuk  sm
 expom  BANK-SPOLDZIELCZY
 muks  

Szybki kontakt:

Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach

ul. Łęczycka 19a 
99-340 Krośniewice
tel./fax: 24 252-51-09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

All CMS Templates - Click Here