UK Bookmakers

Regulamin monitoringu wizyjnego

Administrator.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 1/2020
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
z dnia 2 stycznia 2020 r.

Regulamin monitoringu wizyjnego

w siłowni oraz przy wejściu w budynku hali sportowej w Krośniewicach 

1. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r.
  poz. 996 i 1000) – Art. 108a.;
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  z 2018r. poz. 1000);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69
  z 2003r. z późn. zm.).

2. Cele funkcjonowania monitoringu

 1. Zapewnienie jak najbezpieczniejszych warunków pobytu na terenie placówki uczestnikom zajęć i ich opiekunom, poprzez wprowadzenie nadzoru monitoringu wizyjnego w pomieszczeniu siłowni  oraz przy wejściu do budynku, w postaci środków technicznych umożliwiających podgląd obrazu (monitoring).
 2. Monitoring wizyjny stanowi jeden z licznych lecz bardzo pomocnych elementów profilaktycznych pozwalających na wzmocnienie bezpieczeństwa na terenie placówki.
 3. Monitoring wizyjny pozwala na wzmocnienie kontroli wejść, wyjść i zdarzeń na terenie placówki poprzez podgląd z kamer w czasie rzeczywistym, co stanowi wsparcie dla pracowników hali sportowej w utrzymaniu bezpieczeństwa.

3. Warunki

 1. GCKSiR realizuje czynności monitoringu wewnętrznego bez udziału innych podmiotów.
 2. Monitoring funkcjonuje w godzinach 7.00- 20.00.
 3. System monitoringu nie dokonuje rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym. Monitoring umożliwia tylko podgląd obrazu (bez dźwięku) w czasie rzeczywistym.
 4. tym, że teren placówki jest monitorowany, w sposób widoczny i czytelny informowana jest każda osoba odwiedzająca budynek.
  Na terenie placówki są umieszczone odpowiednie znaki informacyjne.
 5. Informacja o tym, że w placówce działa monitoring wizyjny, zamieszczona jest również na stronie internetowej placówki wraz z niniejszym regulaminem.
 6. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników placówki.
 7. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których: odbywają się zajęcia dydaktyczne, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników oraz pomieszczeń przeznaczonych do celów sanitarno-higienicznych.
 8. Monitoring nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych osób korzystających z tego pomieszczenia.

4. Zasady wykorzystania monitoringu wizyjnego

 1. Nagrania obrazu z zainstalowanych kamer nie są wykonywane.
 2. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia regulaminu obiektu (zachowania zagrażające bezpieczeństwu, niszczenie mienia) obsługa hali sportowej może dokonać zapisu w postaci wykonania zdjęć (skreenów), które następnie zostaną przekazane stosownym organom dla celów dowodowych.
 3. Dyrektor placówki przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.
 4. Dyrektor placówki upoważnia wyznaczonych pracowników do wglądu
  w przekazywany na żywo obraz z monitoringu.

5. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje dyrektor po ewentualnej konsultacji merytorycznej
z IODO

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

PARTNERZY:

 herb-krosniewice logo leiber 
 zuk  sm
 expom  BANK-SPOLDZIELCZY
 muks  

Szybki kontakt:

Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach

ul. Łęczycka 19a 
99-340 Krośniewice
tel./fax: 24 252-51-09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

All CMS Templates - Click Here