UK Bookmakers

Historia Biblioteki w Krośniewicach

Historia Biblioteki Publicznej w Krośniewicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Krośniewicach została utworzona 1 stycznia 1947r. Prekursorami działań na rzecz powstania pierwszej po wojnie instytucji kulturalno - oświatowej w naszym mieście byli pracownicy urzędu Miejskiej Rady Narodowej, wśród nich Zygmunt Mizgalski – sekretarz urzędu, a jego żona Zofia Mizgalska prowadziła bibliotekę do roku 1953.

Początkowo biblioteka mieściła się w budynku Miejskiej Rady Narodowej, a w roku 1950 przeniesiono ją na ulicę Poznańską 10. Wkrótce jednak znaleziono lokum przy ulicy Poznańskiej 2 i oddano do dyspozycji 2 duże pomieszczenia. Były one częścią zajazdu, w którym obecnie mieści się Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego.

W 1947r. księgozbiór biblioteki był bardzo skromny, liczył zaledwie 260 woluminów. Z biegiem czasu liczba książek systematycznie wzrastała i w roku 1966 do dyspozycji czytelników było już prawie 6200 książek.

Głównym źródłem pozyskiwania zbiorów były zakupy dokonywane przez bibliotekę powiatową, której zadania pełniła Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie. W niewielkim procencie w zakupach książek partycypowała Miejska Rada Narodowa. Fundusze na rozwój biblioteki pochodziły również z dotacji zakładów pracy znajdujących się na terenie Krośniewic oraz z dochodów organizacji społecznej – było to Koło Przyjaciół Biblioteki. Księgozbiór uzupełniano pod kątem zaspokajania potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta.

Ważną datą w dziejach biblioteki był rok 1966. Wówczas powiększyły się zasoby lokalowe instytucji, bowiem przekazano jej trzecie pomieszczenie z przeznaczeniem na czytelnię dla dzieci. Od tej chwili można było udostępniać zbiory w wypożyczalni i w czytelniach. W pełnym zakresie do dyspozycji czytelników został oddany księgozbiór ogólny i podręczny, katalogi – alfabetyczny i rzeczowy, a dla dzieci bibliotekarze skonstruowali katalog tytułowo - poziomowy. Systematycznie opracowywano również następujące kartoteki: kartotekę adresów, laureatów nagród Nobla, życiorysów pisarzy, wymowy nazwisk pisarzy obcych, cytatów. W wypożyczalni stosowano wolny dostęp do półek z książkami, a w czytelniach udostępniano księgozbiór podręczny i prasę.

W szeroko tu opisanym roku 1966 w bibliotece zarejestrowanych było 810 czytelników, co stanowiło 22,1% mieszkańców miasta. Od tego roku biblioteka zaczęła w większym stopniu popularyzować czytelnictwo wśród mieszkańców gminy Krośniewice. Powstały 2 punkty biblioteczne we wsiach Głaznów i Teresin, które miały swoje siedziby w popularnych wówczas Klubach Książki i Prasy „Ruch”.

W roku 1984 władze gminy Krośniewice zakupiły dla potrzeb działalności biblioteki budynek przy ul. Poznańskiej 16. Lokal składał się z 5 pomieszczeń. 1 września 1985 r. oficjalnie otwarto Oddział dla dzieci przy Miejsko -  Gminnej Bibliotece Publicznej w Krośniewicach. 

Stan księgozbioru na koniec 1986r. to prawie 34900 woluminów, w tym też roku z zasobów biblioteki korzystało niemal 2,5 tys. zarejestrowanych czytelników. W lokalu przy ul. Poznańskiej 16 biblioteka działała do 1991r., kiedy to na czas remontu budynku została przeniesiona na ul. Łęczycką. Od 1 września 1992r. biblioteka powróciła do swego macierzystego budynku. Oddział dla dzieci i młodzieży znajdował się na parterze, a piętro zajmował Oddział dla dorosłych.

Kolejne lata w historii naszej placówki to czas, w którym na mocy Ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990r. właścicielem i organem założycielskim biblioteki stała się gmina Krośniewice. Oznaczało to między innymi finansowanie placówki z budżetu lokalnego samorządu. Do pozytywnych zmian, jakie dokonały się w bibliotekarstwie polskim po wprowadzeniu Ustawy o samorządzie terytorialnym, należy zaliczyć poprawę w zakresie wyposażenia technicznego bibliotek, w tym komputeryzację. 

W 1996r. Uchwałą Rady Miejskiej w Krośniewicach dokonano połączenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i utworzono Gminne Centrum Kultury, którego dyrektorem została Janina Kucharska. W tym samym roku oddział dziecięcy przeniesiono do siedziby Gminnego Centrum Kultury przy ul. Kolejowej.

W roku 1996 biblioteka miała do zaoferowania czytelnikom prawie 40200 pozycji książkowych, w tym czasie zarejestrowano 2026 czytelników.

Przez cały czas biblioteka podejmowała działania związane z promocją szeroko pojętego czytelnictwa. W swojej codziennej pracy bibliotekarze organizowali spotkania z pisarzami, aktorami, twórcami kultury i sztuki, a poprzez kontakty indywidualne z odbiorcami promowali nowości wydawnicze i zasięgali informacji na temat ich preferencji czytelniczych. W kontaktach z dziećmi i młodzieżą praca pedagogiczna przybierała  formy pogadanek tematycznych, zajęć i lekcji bibliotecznych, zajęć technicznych i plastycznych inspirowanych literaturą, różnorodnych konkursów.

Od roku 1999 w związku z reformą administracyjną Polski zmniejszono liczbę województw do 16. W tym momencie nadzór merytoryczny nad placówką objęła Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Kolejne lata przyniosły liczne zmiany – zarówno pod względem organizacyjnym, bowiem do siedziby biblioteki przy ul. Poznańskiej 16 powrócił Oddział dla dzieci i młodzieży, jak również pod względem rozwojowym, gdyż dzięki ogólnopolskim programom wspierającym biblioteki i ich cyfryzację pojawiły się pierwsze komputery.

Biblioteka nie zajmowała się tylko wypożyczaniem lub udostępnianiem wybranych pozycji wydawniczych na miejscu. Jednym z istotnych zadań placówki było przekazywanie informacji, na które zapotrzebowanie stale wzrastało. W związku z tym pojawiła się konieczność komputeryzacji zbiorów. W roku 1999 biblioteka otrzymała nieodpłatnie program komputerowy MAK BN. Program przekazała placówce Biblioteka Narodowa w Warszawie. Od tego momentu prowadzono prace związane z komputeryzacją zbiorów, aby ułatwić czytelnikom pozyskiwanie informacji o księgozbiorze.

W roku 2004 do głównej siedziby biblioteki przy ul. Poznańskiej powrócił Oddział dla dzieci i młodzieży. W tym samym roku władze samorządowe Gminy Krośniewice podpisały umowę z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, na mocy której biblioteka została zgłoszona do ogólnopolskiego programu „Ikonka”. Program ten umożliwił użytkownikom stały dostęp do Internetu. Powstała czytelnia internetowa z trzema stanowiskami komputerowymi. Warunkiem przystąpienia do programu było posiadanie stałego łącza internetowego. Biblioteka dysponowała nim od 2002r. Dzięki staraniom pracowników oraz sympatyków instytucji przybywało sukcesywnie stanowisk komputerowych. Jeden komputer z drukarką dla potrzeb biblioteki przekazał Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Rok 2012 to kolejna zmiana siedziby biblioteki. Od tego czasu do dziś zajmuje ona piętro w budynku Liceum Ogólnokształcącego z wejściem od ulicy Kwiatowej.

Potrzeba szybszego dostępu do informacji o zbiorach biblioteki doprowadziła do podpisania umowy z Instytutem Książki na udostępnienie programu komputerowego MAK+. Program ten umożliwił wprowadzenie do katalogu, w ciągu dwóch lat, całości księgozbioru biblioteki. Dzięki temu od 2016 r. poprzez stronę Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wszyscy czytelnicy mają dostęp do katalogu. Obecnie biblioteka ma do dyspozycji trzy komputery w czytelni internetowej oraz trzy komputery wykorzystywane do prac bibliotecznych. Wszystkie komputery funkcjonują w sieci. Ułatwia to pracę dzięki możliwości korzystania z baz danych innych bibliotek w całej Polsce.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

PARTNERZY:

 herb-krosniewice logo leiber 
 zuk  sm
 expom  BANK-SPOLDZIELCZY
 muks  

Szybki kontakt:

Gminne Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Krośniewicach

ul. Łęczycka 19a 
99-340 Krośniewice
tel./fax: 24 252-51-09

e-mail:
sekretariat
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dyrektor
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer konta:
94 9023 0006 0000 1720 2000 0010

All CMS Templates - Click Here